Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Stypendia - przegląd informacji

Kolejne granty dla mam-badaczek

Kolejne granty dla mam-badaczek od FNP
Dział: stypendia

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w siódmej edycji programu "Pomost" nagrodziła kolejne 15 kobiet-badaczek, które wróciły do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.

Mamy-badaczki otrzymają prawie 4 mln zł.

Program "Pomost" skierowany jest do rodziców, którzy wracają do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem. Do konkursu zgłoszono 133 wnioski. Ostatecznie wyłoniono 15 laureatek.

Najwyższe dofinansowanie w kwocie 280 tys. zł. otrzymały: dr Iwona Bukowska-Ośko i dr Joanna Kolmas z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Katarzyna Kalita-Bykowska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, dr Agnieszka Kolano z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, dr Anna Kozanecka-Szmigiel z Politechniki Warszawskiej.

Ponad 279 tys. zł. przyznano: dr Agnieszce Ławrynowicz z Politechniki Poznańskiej, dr Oldze Shekhovtsovej z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, dr Katarzynie Suskiej Grabowskiej z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.

Finansowaniu podlega grant badawczy i stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów).

Szczegóły pod linkiem.

Program "Pomost" Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ustanowiła na początku 2010 roku. To pierwszy w Polsce program wspierający rodziców–naukowców, który miał umożliwić im pogodzenie opieki nad dzieckiem z karierą zawodową.

Obecnie FNP rozpoczęła nabór wniosków do ostatniej, ósmej edycji programu. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 października 2013 r. Nabór skierowany jest wyłącznie do osób reprezentujących dziedziny: "Bio, Info, Techno".

Źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl/

data ostatniej modyfikacji: 2013-08-29 15:35:53
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
boks.jpg
Ignatianum_220_uzupelniajacy_2019.jpg
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności