Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Stypendia - przegląd informacji

Stypendium dla kandydatów na prawo w Uniwersytecie SWPS w Poznaniu

Dział: stypendia

Dla wyróżniających się kandydatów na prawo na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS uczelnia przygotowała specjalny program stypendialny. Propozycja skierowana jest do osób, które dobrze poradziły sobie na maturze oraz mogą pochwalić się dodatkowymi osiągnięciami: naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub społecznymi. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej - na najlepszych kandydatów czeka 30 stypendiów.

Laureaci programu, których wyłoni Komisja stypendialna, otrzymają specjalny pakiet stypendialny. Wiąże się on ze zdobyciem stypendium Rektora w wysokości 1000 zł na rok dla studentów stacjonarnych oraz 800 zł dla studentów niestacjonarnych, a także uzyskaniem dodatkowych przywilejów: otrzymaniem kompletu podręczników na cały rok studiów, pierwszeństwem w wyborze zajęć oraz tutora, który będzie wspierał studenta w jego rozwoju naukowym.

Aby wziąć udział w Programie Stypendialnym Temida wystarczy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dostarczyć w terminie do 15 lipca 2015 r. do Biura Rekrutacji SWPS w Poznaniu następujące dokumenty:

oraz wziąć udział w rozmowie z Komisją stypendialną. O terminach rozmów uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową do 17 lipca 2015 r.

Formularz rejestracyjny online »

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą. Na kopercie prosimy zamieścić dopisek "Program stypendialny na kierunek prawo w Poznaniu", a także dane kontaktowe: imię i nazwisko, telefon, e-mail oraz adres pocztowy.

Laureatów programu wyłoni Komisja stypendialna, w skład której wchodzą pracownicy Instytutu Prawa z poznańskiego Wydziału SWPS:
  • dr Bartłomiej Wróblewski - Dyrektor Instytutu Prawa, prawnik, specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka;
  • dr hab. Marek Piechowiak, prof. Uniwersytetu SWPS - specjalizuje się w teorii i filozofii prawa, prawach człowieka oraz prawie konstytucyjnym;
  • dr Piotr Jóźwiak - specjalizuje się w prawie karnym, prawie sportowym i prawie dyscyplinarnym.

Uczestnicy programu zostaną poinformowani o jego wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej do 31 lipca 2015 r. Ponadto wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej programu stypendialnego.

O prawie w Uniwersytecie SWPS w Poznaniudata ostatniej modyfikacji: 2015-07-02 11:04:55
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 5

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności