Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Stypendia - przegląd informacji

Dodatkowy miesiąc na zdobycie stypendium

Dział: stypendia

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem stypendialnym, Fundacja Książąt Lubomirskich wydłuża termin składania wniosków. Do 15 września można wnioskować o warte 6 tys. zł. stypendia roczne albo ubiegać się o jednorazowy grant. Starać się o nie mogą wybitnie uzdolnieni, pochodzący z niezamożnych rodzin pełnoletni uczniowie i studenci z kilku powiatów Podkarpacia.

Dziesięciu najzdolniejszych otrzyma stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze i sztuce, a także w sporcie. Młodzi ludzie mogą zostać nagrodzeni także za przedsiębiorcze pomysły. Oprócz tego do rozdania jest  50 grantów w wysokości 1000 zł. Beneficjentami programu mają być osoby stojące u progu dorosłości - od 18. do 24. roku życia, którym sytuacja finansowa może uniemożliwić realizację planów życiowych zgodnie z predyspozycjami czy marzeniami. Chodzi o dotarcie do młodych osób z rodzin, w których dochód na osobę nie
przekracza 895,7 zł.

Adresatami konkursu stypendialnego organizowanego przez księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego są osoby uczące się bądź studiujące na Podkarpaciu. Program swoim zasięgiem obejmuje wybrane powiaty
województwa, czyli miasto Przemyśl z otaczającym go powiatem przemyskim, powiat przeworski, jarosławski, lubaczowski, a także powiaty sanocki, leski i bieszczadzki.

Przy ocenie wniosków pod uwagę brane będą szczególne osiągnięcia, jak np. publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, autorstwo patentu lub wzoru użytkowego, wybitne dzieła artystyczne, nagrody w
konkursach międzynarodowych, udział w igrzyskach olimpijskich lub mistrzostwach świata. Na stypendium mają szanse także laureaci olimpiad.

Dodatkowym warunkiem przy staraniach o stypendium Fundacji jest stworzenie pracy, która dotyczyć będzie rodziny Lubomirskich. Może to być np. wypowiedź plastyczna albo opowieść fotograficzna. Stypendyści mogą też przygotować np. prezentację multimedialną na temat: Lubomirscy - prekursorzy polskiej gospodarki, multimedialne drzewo genealogiczne rodu albo aplikację mobilną pozwalającą na wirtualną podróż w miejsca związane z rodem.

Wnioski należy dostarczyć pocztą na adres:
Fundacja Książąt Lubomirskich
Ul. Kazimierzowska 81/4
02-518 Warszawa
lub elektronicznie: biuro@fundacjaksiazatlubomirskich.pl

Wniosek do pobrania: http://www.fundacjaksiazatlubomirskich.pl/images/stypendia/wniosek_stypendia.pdf
 
Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji:
http://www.fundacjaksiazatlubomirskich.pl
 
Pliki do pobrania:
1. fkl_popup_16072015.jpg

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-05 12:54:25
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 5

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności