Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Stypendia - przegląd informacji

Program Stypendiów Pomostowych - Zdobądź stypendium na studia

Dział: stypendia

Do 17 sierpnia ambitni i zdolni maturzyści 2015 ze wsi i małych miast, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia, mogą ubiegać się o stypendia na I rok studiów - trwa nabór wniosków do XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych!

Aplikować o stypendium na I rok studiów mogą maturzyści 2015, który ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 i:

  • zdali dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskali odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu) i zostali przyjęci w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszkają na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzą z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

a ponadto spełniają jeden z czterech warunków:

pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są/byli finalistami olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej, lub są wychowankami rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej NGO.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach edukacji.

Rekrutacja do Programu przebiega on-line, aplikacja do składania wniosków aktywna będzie do 17 sierpnia 2015 do godziny 16.00. Szczegółowe informacje na temat Programu, kryteriów i aplikowania znajdują się na www.stypendia-pomostowe.pl

W ramach Programu przyznano dotąd ponad 18 200 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 13 300 na I rok studiów. Na realizację trzynastu edycji Programu Partnerzy przeznaczyli 85 milionów zł. "Stypendia Pomostowe" są jednym z niewielu pozarządowych programów stypendialnych o tak dużej skali w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji mBanku, Fundacji Orange, Fundacji BGŻ BNP Paribas, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl


data ostatniej modyfikacji: 2015-08-07 14:14:22
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
bony_dla_maturzystow_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Gala absolwenta 2016 - 07
miniatura WSIiZ - kosmetologia

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności