Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Stypendia - przegląd informacji

Rusza kolejna edycja programu stypendialnego „Młodzi w Łodzi”

Strona www: www.uni.lodz.pl/
Dział: stypendia

Firmy i instytucje z regionu łódzkiego ufundowały 21 stypendiów dla studentów w ramach programu „Młodzi w Łodzi”. Rekrutacja do kolejnej edycji programu rusza w czwartek, 1 października. Podczas konferencji prasowej prorektor ds. nauki Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski, powiedział, że łódzkie uczelnie pokryją koszty zakwaterowania w domach studenckich w sumie siedmiu studentom; Uniwersytet Łódzki – 4 miejsca, Politechnika Łódzka – 2 miejsca, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 1 miejsce.

W poprzednich ośmiu edycjach programu ufundowano w sumie 163 stypendia dla najlepszych studentów, 16 miejsc w domach studenckich oraz 130 dodatkowych lektoratów z języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego. W naborach do programów złożono łącznie ponad 2600 wniosków.

Udział w tegorocznej edycji "Młodzi w Łodzi" zadeklarowało 19 firm z Łodzi i regionu. Stypendia dla najlepszych studentów wybranych kierunków sfinansują m.in.: BSH (3 stypendia), Centrum Komputerowe ZETO (3 stypendia), VEOLIA Łódź (2 stypendia) oraz Procter&Gamble (2 stypendia). Kilkanaście innych firm ufunduje po jednym stypendium, a firma Ericpol bezpłatny kurs języka angielskiego dla 15 osób.

Rekrutacja do programów stypendialnych będzie trwać do 23 października. Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków stypendialnych można znaleźć na stronie www.mlodziwlodzi.pl. Studenci ubiegający się o stypendia powinni mieć nie tylko wysoką średnią ocen; brana pod uwagę jest też ich aktywność podczas staży, praktyk czy zagranicznych wymian studenckich.

Program "Młodzi w Łodzi", przygotowany przez Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi przy współpracy z uczelniami oraz pracodawcami, działa od marca 2008 r. Jego celem jest zachęcanie młodych ludzi do wiązania swej przyszłości z Łodzią, zwiększenie liczby kandydatów na studia na kierunkach preferowanych przez pracodawców, a także promocja miasta.

O UŁ


data ostatniej modyfikacji: 2015-10-01 07:19:26
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 5

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności