Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Stypendia - przegląd informacji

Program L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki wspiera także studentki

Dział: stypendia

Rusza 16. edycja programu stypendialnego L'Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki. Celem programu jest udzielenie wsparcia finansowego i promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych kobiet-naukowców. W tym roku o granty mogą ubiegać się także studentki na etapie pracy magisterskiej.

Program stypendialny Dla Kobiet i Nauki organizowany jest w Polsce już od 16 lat dzięki współpracy L'Oréal Polska, Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdego roku 5 utalentowanych kobiet naukowców - doktorantek i habilitantek uzyskuje wsparcie finansowe na dalsze badania oraz możliwość ich rozpromowania. Nagrodę przyznaje jury składające się z 16 wybitnych osobistości naukowych reprezentujących różne dyscypliny naukowe i ośrodki badawcze z całej Polski, pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej.

Od 2016 roku do grona wyróżnionych dołączą także studentki. Nowa kategoria ma na celu zachęcenie młodych kobiet już na etapie studiów do podejmowania prac badawczych i kontynuowania ich na dalszych etapach edukacji, przyczyniając się tym samym do rozwoju nauki.

Okazją dla studentek do zapoznania się z programem Dla Kobiet i Nauki będą specjalne spotkania z organizatorem programu oraz dotychczasowymi laureatkami programu.

15 marca odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Spotkanie będzie mieć miejsce w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 (sala 01.11) o godzinie 12 :00. Weźmie w nim udział laureatka programu, dr Agata Bielecka-Dąbrowa, która opowie o korzyściach dla jej działalności badawczej, wynikających z udziału w programie. Spotkanie ma charakter otwarty, jego uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać z zaproszonym gościem i uzyskać bardziej szczegółowe informacje o programie i zasadach zgłoszeń.

Więcej informacji o programie na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl oraz na stronie wydarzenia na FB https://www.facebook.com/events/489501614569664/


data ostatniej modyfikacji: 2016-03-10 12:19:05
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
UG-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura studenci UMK
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności