Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Stypendia - przegląd informacji

Temida - program stypendialny dla kandydatow na studia prawnicze w Uniwersytecie SWPS w Poznaniu

Dla wyróżniających się kandydatów na prawo na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS uczelnia przygotowała specjalny program stypendialny. Propozycja kierowana jest do osób, które dobrze poradziły sobie na maturze oraz mogą pochwalić się dodatkowymi osiągnięciami: naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub społecznymi. Uczelnia zaprasza do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej - na najlepszych kandydatów czeka 20 stypendiów.

Co zyskujesz?

Laureaci programu, których wyłoni Komisja stypendialna, otrzymają specjalny pakiet stypendialny. Wiąże się on ze zdobyciem stypendium Rektora w wysokości 1500 zł na rok dla studentów, a także uzyskaniem dodatkowych przywilejów: otrzymaniem kompletu podręczników na cały rok studiów, pierwszeństwem w wyborze zajęć oraz tutora, który będzie wspierał studenta w jego rozwoju naukowym.

Terminy i zgłoszenia

Aby wziąć udział w Programie Stypendialnym Temida wystarczy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dostarczyć w terminie do 15 lipca 2016 r. do Biura Rekrutacji SWPS w Poznaniu następujące dokumenty:

oraz wziąć udział w rozmowie z Komisją stypendialną. O terminach rozmów uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową do 17 lipca 2016 r.

Formularz rejestracyjny online

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą. Na kopercie prosimy zamieścić dopisek "Program stypendialny na kierunek prawo w Poznaniu", a także dane kontaktowe: imię i nazwisko, telefon, e-mail oraz adres pocztowy.

  • Biuro Rekrutacji
    Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu
    ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
    pokój 144 (I piętro)

Uczestnicy programu

Program adresowany jest do tegorocznych maturzystów oraz osób legitymujących się świadectwem dojrzałości, którzy nie ukończyli 26 roku życia, a są zainteresowani rozpoczęciem nauki na pierwszym roku prawa na poznańskim Wydziale Uniwersytetu SWPS.

Ogłoszenie wyników

Laureatów programu wyłoni Komisja stypendialna, w skład której wchodzą pracownicy Instytutu Prawa z poznańskiego Wydziału SWPS:
  • dr Bartłomiej Wróblewski - Dyrektor Instytutu Prawa, prawnik, specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka;
  • dr hab. Marek Piechowiak, prof. Uniwersytetu SWPS - specjalizuje się w teorii i filozofii prawa, prawach człowieka oraz prawie konstytucyjnym;
  • dr Piotr Jóźwiak - specjalizuje się w prawie karnym, prawie sportowym i prawie dyscyplinarnym.

Uczestnicy programu zostaną poinformowani o jego wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej do 31 lipca 2015 r. Ponadto wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej programu stypendialnego.

Regulamin programu stypendialnego
(pobierz w formacie PDF)

Prawo - studia jednolite magisterskie
(SWPS w Poznaniu)

O Uniwersytecie SWPS w Poznaniu


data ostatniej modyfikacji: 2016-06-20 12:57:10
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 5

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności