Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Stypendia - przegląd informacji

Kolejna edycja programu stypendialnego: ±∞Zachęta

Dział: stypendia

Celem Programu ±∞Zachęta jest wspieranie magistrantów i doktorantów mających ciekawe idee, projekty, pomysły, które realizują w obszarze badań nad współczesną teorią i historią sztuki i kultury.

Program wspiera finansowo badaczy, którzy w swoich pracach podejmują analizę tematów powiązanych z szeroko pojętą działalnością Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki, począwszy od powstania TZSP, poprzez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Państwową Galerię Sztuki aż po Zachętę - Narodową Galerię Sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem przynajmniej jednego z następujących zagadnień: polityki kulturalnej PRL; historii wystawiennictwa i muzeologii; mecenatu państwa; monografii artystów; ekonomii; problemów prawnych; funkcjonowania instytucji kultury w dobie transformacji. Program skierowany jest do kierunków humanistycznych oraz ekonomicznych.

Zgłoszenia do konkursu o nagrodę za najlepszą prace magisterską należy składać do 30 lipca 2016 roku. Zgłoszenia do konkursu o stypendia doktoranckie należy składać do 10 października 2016 roku

informacje o programie:
www.zacheta.art.pl/ Fundacja GESSEL dla Zachęty
www.gessel.pl/ Fundacja GESSEL dla Zachęty
www.facebook.com/ Fundacja GESSEL dla Zachęty

Fundacja GESSEL dla Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki powstała w styczniu 2013 roku wolą dwóch założycieli-fundatorów: Kancelarii GESSEL oraz Zachęty w celu wspierania Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w zakresie upowszechniania sztuki współczesnej oraz promocji instytucji widzianej jako ważny element kulturotwórczy w dziejach polskiej sztuki i polityki kulturalnej.


data ostatniej modyfikacji: 2016-06-28 07:53:49
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
uwm_220_pl.gif
wseit_boks.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura SGGW - zaplecze dydaktyczne
miniatura Rektor ze studentami

Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności