Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Stypendia - przegląd informacji

Grupa Pracuj powołała Fundusz Stypendialny

Dział: stypendia

Grupa Pracuj powołała Fundusz Stypendialny, z którego środki przeznaczone będą na stypendia dla studentów I roku kierunków informatycznych i związanych z nowymi technologiami. Oprócz comiesięcznego stypendium beneficjenci Funduszu będą mogli liczyć także na wsparcie opiekunów z Grupy Pracuj w zakresie planowania kariery zawodowej. Pierwsze wnioski na rok akademicki 2016/2017 można składać do 31 lipca br.

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj ma na celu pomoc młodym, zdolnym ludziom z niezamożnych środowisk w kontynuowaniu nauki na studiach wyższych. Stypendia skierowane są do studentów kierunków informatycznych i związanych z nowymi technologiami. Jak wynika z danych i prognoz rynkowych, te właśnie specjalizacje są jednymi z najbardziej przyszłościowych. Już dziś zarówno w Polsce, jak i w Europie brakuje specjalistów IT i, jak wynika z danych Pracuj.pl, popyt na tych ekspertów stale rośnie.

Jako Grupa Pracuj jesteśmy już na takim etapie rozwoju, w którym przychodzi czas na wspieranie innych i dzielenie się tym, co udało się nam wypracować. Postanowiliśmy z jednej strony wesprzeć młodych ludzi z uboższych środowisk, a z drugiej dać jasny sygnał, które kierunki studiów są naszym zdaniem jednymi z bardziej przyszłościowych. Stąd pomył na Fundusz skierowany do studentów kierunków informatycznych - wyjaśnia Przemysław Gacek, Prezes Grupy Pracuj.

Środki z Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk, zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych, na wydziałach związanych z nowymi technologiami w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. O stypendia mogą się ubiegać przyszli studenci, którzy legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej). Fundusz oferuje stypendia w wysokości 630 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca), doradztwo w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej oraz pomoc w aklimatyzacji w mieście akademickim, w którym znajduje się uczelnia wyższa, do której beneficjent/beneficjentka Funduszu zostali przyjęci. Fundusz Grupy Pracuj został powołany jako fundusz powierzony przy Fundacji Batorego.

Przez lata angażowaliśmy się we wspieranie projektów na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży w obszarze edukacji. Doświadczenie zdobyte w trakcie tych działań skłoniło nas do kolejnego kroku, jakim było stworzenie Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj. Postanowiliśmy powołać go w ramach funduszy powierzonych Fundacji Batorego, która ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów. W działalność Funduszu zaangażują się również nasi pracownicy - dodaje Anna Częścik, Starszy Specjalista ds. CSR i PR w Grupie Pracuj.

Fundacja im. Stefana Batorego administruje funduszami powierzonymi jej przez firmy i osoby prywatne. Fundusze te przeznaczane są na wspieranie działań leżących w polu zainteresowania darczyńcy i zgodnych ze statutem Fundacji. Oznacza to, że fundator powierza nam środki do administrowania i decyduje, jaką grupę społeczną mają wesprzeć oraz w jakiś sposób - w przypadku Funduszu Grupy Pracuj są to comiesięczne stypendia dla niezamożnych studentów kierunków związanych z nowymi technologiami - wyjaśnia Agnieszka Zowczak z Fundacji Batorego.

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj to już dziewiąty z prowadzonych przez nas funduszy powierzonych, ale pierwszy od kilku lat fundusz firmowy. Jesteśmy dumni, że Grupa Pracuj wybrała nas na swojego partnera. Mamy nadzieję, że nasza współpraca przyniesie wymierne korzyści społeczne i biznesowe. I da impuls do otwierania przez kolejne firmy podobnych przedsięwzięć - dodaje Ewa Kulik-Bielińska, dyrektor Fundacji Batorego.

Kandydaci ubiegający się o stypendium powinni do 31 lipca złożyć wniosek o jego przyznanie zawierający informacje o wynikach w nauce, innych naukowych i pozanaukowych osiągnięciach, sytuacji finansowej i rodzinnej, oraz zaangażowaniu społecznym (ta ostatnia informacja powinna być potwierdzona przez organizację pozarządową, szkołę czy inną instytucję, na rzecz której kandydat/kandydatka świadczył pomoc woluntarystyczną) oraz esej przedstawiający motywy wyboru uczelni i kierunku studiów, a także kopie: świadectwa ukończenia ostatniej klasy szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości i zaświadczenie z uczelni o zakwalifikowaniu na wybrany kierunek studiów.

O stypendia z Funduszu starać się mogą maturzyści i maturzystki, którzy dostali się na I rok studiów na następujących wydziałach i uczelniach:

  • w Krakowie: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  • w Lublinie: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej,
  • w Rzeszowie: Wydział Elektrotechniki i Informatyki na Politechnice Rzeszowskiej,
  • w Warszawie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych i Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej.

Informacje na temat Funduszu Grupy Pracuj wraz z dokumentami do pobrania:

http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/fundusz_stypendialny_grupy_pracuj


data ostatniej modyfikacji: 2016-07-06 09:30:15
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
uwm_220_pl.gif
wseit_boks.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura SGGW - zaplecze dydaktyczne
miniatura Rektor ze studentami

Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności