Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Stypendia dla maturzystów w funduszu „Rozwiń Skrzydła" im. J. i J.Putka

Dział: stypendia

Przypominamy, że wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać do 1 czerwca 2017 roku.

Fundusz utworzony w 2011 roku przez Rodzinę Putków. Fundusz jest zasilany z darowizn indywidualnych i wpłat 1% podatku dochodowego osób fizycznych, przekazywanych przez członków Rodziny Putków oraz osoby, którym bliski jest cel przyświecający Funduszowi.

Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z rodzin o niskich dochodach, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych. Fundusz oferuje:

  • stypendia rekrutacyjne na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.),
  • stypendia na I rok studiów w wysokości 630 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy roku akademickiego (od września do czerwca),
  • możliwość ubiegania sie o stypendia na II i III rok.

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich w polskich uczelniach państwowych, rekomendowani przez organizacje uczestniczące w programie Równe Szanse lub przez Kapitułę Funduszu.

Od 2011 roku Kapituła Funduszu przyznała 167 stypendiów rekrutacyjnych, 88 stypendia na pierwszy rok studiów, 52 na drugi rok studiów i 20 stypendiów na trzeci rok studiów łącznie na kwotę 845 898 zł.


data ostatniej modyfikacji: 2017-05-14 16:32:45
Komentarze
Polityka Prywatności