Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Dział: stypendia

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2.577 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

data ostatniej modyfikacji: 2017-10-08 12:00:28
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
WSE_220.gif
nowe_media_220x300.jpg
wseit_boks.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Centrum Dydaktyczne WUM
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW
miniatura

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności