Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium to może otrzymać student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

W roku akademickim 2016/2017 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1.902 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1.230 wniosków studentów i 672 wnioski doktorantów.

Wnioski oceniał zespół, w którego skład wchodzi 24 ekspertów reprezentujących 7 obszarów nauki i sztukę.

Wnioski zostały ocenione metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie.

Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na ich podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 709 stypendiów studentom i 76 stypendiów doktorantom.

Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały w skali od 0 do 100 pkt co najmniej 10 pkt - w przypadku studentów oraz 68 pkt - w przypadku doktorantów.

W roku akademickim 2016/2017 wysokość stypendium ministra wynosiła 15.000 zł - w przypadku studentów oraz 25.000 zł - w przypadku doktorantów. Stypendia były wypłacane studentom i doktorantom przez uczelnię. Wypłata była jednorazowa.Pomoc materialna dla studentów - zasady
Polityka Prywatności