Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Stypendium szermiercze! Naucz się sztuki akademickich pojedynków

Dział: stypendia

Korporacja Akademicka Sarmatia zaprasza studentów warszawskich uczelni wyższych do przesyłania zgłoszeń na XIII edycję Stypendium Szermierczego. Stypendium daje unikalną możliwość poznania podstaw akademickich pojedynków jak i uczestnictwa w życiu Korporacji Akademickiej Sarmatia. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 marca. Warunki przyjęcia podane poniżej.

Korporacja Sarmatia w ramach projektu "Przywróćmy Tradycję Szermierki Akademickiej" współfinansowanego przez Fundację Universitatis Varsoviensis przygotowała XIII edycję Programu Stypendialnego mającego na celu promowanie na warszawskich
uczelniach tradycyjnego etosu akademickiego.

W każdym semestrze komisja stypendialna przyznaje 5 dwumiesięcznych stypendiów o równowartości 2000 zł każde.

Stypendium daje unikalną możliwość udziału w bezpłatnych zajęciach szermierczych prowadzonych przez wykwalifikowanych fechtmistrzów Korporacji Sarmatia. Jest to wyjątkowa okazja aby, nie będąc korporantem, spróbować swoich sił w najbardziej
wymagającym stylu szermierki pojedynkowej.

W ramach Stypendium zapewniamy szkolenie teoretyczne, opiekę fechtmistrzów, treningi umożliwiające opanowanie podstaw szermierki akademickiej oraz profesjonalny sprzęt i odzież ochronną. Stypendyści mają też możliwość brać udział w wybranych wewnętrznych spotkaniach Stowarzyszenia.

Aby wziąć udział w projekcie należy:
  • Być mężczyzną i studentem jednej z warszawskich wyższych uczelni (nie jest wymagana żadna praktyka szermiercza).
  • Przesłać zgłoszenie - podanie motywujące prośbę o przyznanie stypendium wraz z krótkim życiorysem (mile widziane informacje o zainteresowaniach, dokonaniach, działalności społecznej itd.) na adres stypendium@sarmatia.pl do dnia 11.03.2018 roku.
UWAGA!
W zgłoszeniu należy podać swoje dane kontaktowe - adres e-mail i numer telefonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby programu stypendialnego.

Zgłoszenie powinno zawierać dwa oddzielne dokumenty - podanie i życiorys.
  • Odbyć rozmowę z komisją kwalifikacyjną Korporacji Sarmatia (o terminie rozmowy poinformujemy indywidualnie kandydatów, którzy złożą zgłoszenia).

data ostatniej modyfikacji: 2018-03-08 10:40:40
Komentarze
Polityka Prywatności