Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dział: stypendia

Celem Stypendium jest poszukiwanie najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia, których różnorodne talenty wykraczają poza sztywne ramy oceny oraz wspieranie ich dalszego rozwoju z poszanowaniem wolności twórczej i indywidualizmu każdego z nich, w ten sposób, by dołączyli oni do grona najwybitniejszych absolwentów swojej Alma Mater.

Kto może ubiegać się o Stypendium?

Stypendium skierowane jest do wybitnych uczniów lub absolwentów polskich bądź zagranicznych szkół średnich oraz wybitnych polskich lub zagranicznych studentów, którzy chcą podjąć studia w UJ na wybranym przez siebie kierunku studiów (z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ) oraz spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. ukończyły nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu szkołę wydającą świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły,
  2. prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub artystyczne.

Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości 2.000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres (jednak nie więcej niż 5 lat) odbywanych w Uniwersytecie Jagiellońskim jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Więcej na stronie:

https://stypendia.uj.edu.pl/stypendium-uj


data ostatniej modyfikacji: 2020-03-12 15:33:26
Komentarze
Ostatnie:
9.04.2020 12:05
Dodał(a): ~Fundacja En Arche
Weź udział w konkursie Fundacji En Arche i wygraj stypendium w wysokości 2500 zł lub 1200 zł wypłacane co miesiąc. Warunki konkursu dostępne na naszej stronie: https://enarche.pl/stypendia-i-granty/#nagroda_2. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, jak i wzięcia udziału w konkursie.
Polityka Prywatności